Bụi Phấn

Cập nhật: 27-12-2012, 3:09 pm

Bụi Phấn

Khi thầy viết bảng bụi phấn rơi rơi
Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng
Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy
Em yêu phút giây này
Thầy em tóc như bạc thêm bạc thêm vì bụi phấn
Cho em bài học hay
Mai sau lớn nên ngừoi làm sao có thể nào quên
Ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi còn thơ.

Chia sẻ:

Xem tin khác