Cam kết chất lượng

1. Cam kết chất lượng

Tất cả sản phẩm đồ chơi gỗ của Veesano đều tuyệt đối an toàn cho trẻ theo các tiêu chuẩn quốc tế và tiêu chuẩn Việt Nam:

* An toàn về gỗ nguyên liệu
* An toàn về sơn
* An toàn về tính chất cơ lý
* An toàn cho trí lực của trẻ


2. Các chứng chỉ sản phẩm:

* Chứng nhận tiêu chuẩn ISO 9001:2000 về Hệ thống quản lý chất lượng
* Chứng nhận tiêu chuẩn ASTM của Mỹ
* Chứng nhận tiêu chuẩn CE của Châu Âu
* Chứng nhận tiêu chuẩn EN - 71 của Châu Âu
* Chứng nhận tiêu chuẩn ST của Mỹ
* Chứng nhận tiêu chuẩn QCVN/BKHCN-2009 của Việt Nam


3. Một số hình ảnh về:

Quy trình sản xuất sản phẩm của Veesano và các bước QA & QC, test sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn

 

Hình ảnh quy trình sản xuất khép kín các sản phẩm đồ chơi Veesano

 Một số hình ảnh về xưởng sản xuất đồ chơi


Hình ảnh hoạt động QA & QC, test chất lượng thành phẩm đồ chơi