Nguồn lực và con người

Ở VEESANO, nguồn lực con người luôn được đặt lên hàng đầu, được coi là yếu tố quyết định đến sự thành công và phát triển của doanh nghiệp. Chúng tôi tập hợp được một đội ngũ cán bộ trẻ có trình độ chuyên môn, có tâm huyết và tác phong chuyên nghiệp cũng như đội ngũ cộng tác viên năng động, tất cả đều hướng đến mục tiêu chung "Vì sự phát triển toàn diện trí tuệ của trẻ em Việt Nam".